LLEGIM

NO FAN FALTA MOLTES PARAULES PER EXPLICAR-HO, N'HI HA PROU EN MIRAR LES CARES