AMBIENTS

Els mestres seguim treballant per avançar en els processos d'aprenentatge i ensenyament i millorar la nostra tasca diària, per aquest motiu aquest curs hem passat dels racons i tallers al treball per ambients.
A la nostra aula tenim l'ambient lingüístic però cada dimecres i dijous els nens i nenes poden escollir a quin ambient volen anar: social, científic, matemàtic o artístic. La circulació és lliure sempre que hi hagi espai buit.