SEGUIM AMB ELS TALLERS: VAN PASSANT ALTRES GRUPS

Com pot ser que càpiguen 150 clips dins un got ple d'aigua?
Com poder fer per tal que un clip no s'enfonsi?
Què passa quan posam sabó a la llet?
Per què passa tot això?
Ho sap el basiliscus?