MÈTODE DE TREBALL CIENTÍFIC
1.     Et fas preguntes.
2.     Et planteges una hipòtesi.3.     Experimentes.4.     Analitzes els resultats.5.     Extreus una conclusió
L