PRACTICAM LA DIVISIÓ PER LA UNITAT SEGUIDA DE ZEROS