FEIM CONFERÈNCIES

Durant aquest trimestre cadascú fa una conferència sobre un país que ha visitat, que hi té família, que li agrada per algun motiu concret...
Escoltam, prenem apunts, preguntam, feim comentaris constructius...
Una vegada acabada rascam el país del mapa "amagat" que tenim penjat.