PRACTICAM LA MULTIPLICACIÓ PER LA UNITAT SEGUIDA DE ZEROS