SOMIADORS DE NOMBRES

Hem llegit el llibre  Fibonacci. El somiador de Nombres. Hem fet un llistat dels números Fibonnacci i ara estam buscant éssers de la naturalesa que els tenguin