ESTAM EN PERÍODE D'ELECCIONS AL CONSELL DELS INFANTS

Fa uns dies començàrem el procés d'electoral per a elegir el representat de la nostra aula al Consell dels Infants de l'escola. Vàrem dir que ho faríem bé, com toca.
Nou nens i nenes varen mostrar el seu interès per ser candidats, feren un escrit amb nom, cognoms i DNI on expressaven la seva voluntat. Després explicaren als companys perquè volien ser candidats. Digueren que volien fer un món millor; ajudar als tutors, a l'escola però sobretot als companys; fer una escola millor,... Alguns creuen que saben escoltar, d'altres diuen que saben explicar bé les coses, un ja té experiència.
Ara estam en plena campanya electoral. Poden explicar els aspectes que vulguin i també poden repartir propaganda electoral. L'única condició és que es faci en positiu, sense criticar als altres.
Tenim una Junta Electoral formada per quatre alumnes que controlen el procés.
Dimarts posarem una urna i votarem.

LES COSES S'APRENEN FENT-LES, POSANT-LES EN PRÀCTICA. LA DEMOCRÀCIA TAMBÉ.

M'ho van explicar i ho vaig oblidar; ho vaig veure i ho 

vaig entendre; ho vaig fer i ho vaig aprendre. Confuci.